Rozprawka na temat optymizm i zaufanie do ludzi

Napisz rozprawkę, w której rozważysz powyższy problem.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 sOptymizm i zaufanie do ludzi są cechami, które wiele ludzi sobie ceni.. c) Wstęp do rozprawki na ten temat może rozpoczynać się od ogólnej refleksji nad problemem współczesnego widzenia zagadnienia człowieczeństwa.. Trzeba było wykorzystać przynajmniej jedną lekturę obowiązkową.Ludzi dzielimy na dwie grupy: albo masz problem, albo jesteś tym, który go kontroluje.. Optymizm nasila również złudzeni…


Czytaj więcej

Rozprawka optymizm i zaufanie do ludzi

Reasumując, optymizm i wiara w ludzi są wartościami cenionymi przez ludzi.Optymizm i zaufanie do ludzi ułatwiają życie, ponieważ dzięki nim łatwiej zdobyć przyjaciół i budować relacje z ludźmi.. - Trzeba nauczyć się działać jak najlepiej w warunkach, które akurat panują.. 3.Zaufanie do ludzi jest bardzo przydatne,bo niejednokrotnie potrafi pomóc .Ósmoklasiści pisali rozprawkę, w której mieli odpowiedzieć na pytanie: czy optymizm i zaufanie do ludzi ułatwiają życie.. Dlatego też szczególnie ważn…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt