Rozprawka literatura romantyczna

Spowodowało to spór klasyków z romantykami, który z pozoru dotyczył literatury, a w rzeczywistości dotykał spraw szerszych (m.in. stosunek do zaborców).Rozprawka - to dłuższa wypowiedź pisemna, która prezentuje tok rozumowania autora na dany temat, zmusza do zajęcia stanowiska wobec określonego zagadnienia.. Wynika to z faktu, iż typowy bohater romantyczny i jego nieszczęśliwa miłość stają się motywem do dalszych twórczych działań.Miłość romantyczna, to uczucie trwające wiecznie, nawet po śmier…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt