Etos rycerski w naszych czasach rozprawka

Etos (z greki: ethos - zwyczaj, obyczaj) jest to zbiór obyczajów, norm, wartości, wzorów postępowania składających się na styl życia i charakter stanu rycerskiego, określający odrębnośćEtos jest terminem, określający zespół obyczajów i zwyczajów danej grupy społecznej.. Czy we współczesnym świecie, w czasach cynizmu, kalkulowania i pragmatyzmu, jest miejsce na postawy rycerskie?5.. Dam n a j. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćEtos rycerski to zasady, wedłu…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt