Tematy wypracowań klasa 3

Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole" E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.Uczeń szóstej klasy szkoły podstawowej powinien wykazywać się umiejętnością pisania następujących form wypowiedzi:opowiadania, opisu przedmiotu, krajobrazu postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki, sprawozdania z uroczystości szkolnej, wycieczki, notatki w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, kartki pocztowej, listu prywatnego i oficjalnego, telegramu, zaproszenia .DZIAŁY - T…


Czytaj więcej

Kryteria oceny wypracowania maturalnego poziom rozszerzony

Bardzo często tematy wypracowań maturalnych na tym poziomie związane są ze sposobem prezentowania danego problemu lub z .ęzyk polski.. CZĘŚĆ II - wypracowanie (pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim .Jeśli chcecie przeczytać cały informator maturalny, znajdziecie go tutaj.. punktacja matury, punktacja rozprawki maturalnej, punktacja wypracowania maturalnegoKryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na Maturze 2015 Ile jest czasu na poszczególne części egzaminu?. Mamy arkusze CKE i o…


Czytaj więcej

Rozprawki w liceum

Nie można w nim być niczego pewnym, a wszystko może się zmienić z dnia na dzień.W pracy posłuż się przykładami z literatury, historii bądź sztuki.. Zamoyskiego w Warszawie temat rozprawki w tym roku brzmiał: "Praca - pasja czy obowiązek", a zacytowany w arkuszu egzaminacyjnym fragment o pilotach pochodził .Tezę możesz odnaleźć w przytoczonym cytacie, np.: „L.. W tym celu:rozprawki oceniające - w temacie występuje pytanie („jak", „który"), a autor rozprawki ma dokonać wyboru, ocenić, przyjąć okr…


Czytaj więcej

Temat wypracowania z opowieści wigilijnej

Bohaterowie.. Dickens wytoczył piratom proces.Stacje zadaniowe do "Opowieści wigilijnej"z krótkimi formami wypowiedzi: ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie i kartka świąteczna.. Wypracowanie stanowi pełną charakterystykę tego bohatera.Dickens, który dobrze znał smak nędzy, walczył z tymi poglądami - włożył wiele z nich w usta Scrooge'a.. Najbardziej znanym jego utworem jest Klub Pickwicka, książka".. Forma pracy - rozprawka.Dickens w „Opowieści wigilijnej" nie tylko piętnuje wady społeczeństw…


Czytaj więcej

Przykładowa dobra rozprawka

Jednak kompozycja pracy, która rozpoczyna się od postawienia tezy, mimo iż poprawna z formalnego punktu widzenia - wydaje się bardzo „toporna .Przykładowa rozprawka typu for and against - wzór.. Odwołaj się do przytoczonego fragmentu Małego Księcia, całego utworu Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do innego wybranego tekstu literackiego.Treść zadania do wykonania Temat 1.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Jeżeli potrafisz dobrze osądzić, dowiesz się, że jestes prawdziwym mędrc…


Czytaj więcej

Napisz rozprawkę udowodnij że pan tadeusz to utwór o patriotyzmie

Fundacja Nowoczesna Polska, 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 lok.. Przykładowa rozprawka Poniższa przykładowa rozprawka związana jest z planem rozprawki z punktu poprzedniego.„Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza jako epopeja narodowa!. Odwołaj się do przykładów z literatury lub filmu, ewentualnie z obu tych dziedzin.. Rozwiązania zadań.. Pan Tadeusz jest księgą opisującą potęgę i piękno tradycji.. W oparciu o przytoczony fragment Pana Tadeusza oraz znajomość całego dzieła (i innych lektur ro…


Czytaj więcej

Przykładowe rozprawki szkoła podstawowa

Jeżeli zdecydujecie się na jej napisanie ważne, abyście pamiętali o podstawowych zasadach, jakie obowiązują przy jej pisaniu.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.. (zwykle 3 godz.) Cel ogólny: zapoznanie uczniów z nową formą wypowiedzi pisemnej Cele szczegółowe: Uczeń: - wie, co to jest rozprawka; - zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z rozprawką: teza, hipoteza, argument, kontrargument; - wie, jak powinna być skomp…


Czytaj więcej

Argumenty do rozprawki antygona

Na potwierdzenie wysuniętej tezy przytoczę dwa cytaty z Antygony, Sofoklesa: .. Antygona kieruję się wolą boską i ostrzega Kreona przed .Przy dowodzeniu swoich racji przedstawiasz argumenty.. Schemat rozprawkiMatura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy: "Antygona" Sofoklesa na maturze z polskiego Odpowiedzi, pytania, arkusze 20.11.2018 Małgorzata Mrowiec 20.11.2018 Zobacz galerię (4 zdjęcia)Zadanie: napisz rozprawke na temat quot antygona cz kreon która Rozwiązanie:antygona, ponieważ nie poddaw…


Czytaj więcej

Wypracowanie lalka matura

Taki sposób pisania Lalki - w odcinkach - nie pozostał bez wpływu na treść, a Prus na bieżąco nawiązywał do aktualnych wydarzeń (które .. (Lalka tom II, rozdział 3) Co trzeba wyczytać z tekstu?. W jaki sposób pisarze poeci.. Matura 2018 Arkusze CKE, Tematy, Odpowiedzi, Pytania Małgorzata Mrowiec/AIP 04.05.2018MATURA 2015.. Jak planujesz iść na studia, albo zdawać inne matury, to podkreślaj sobie najważniejsze rzeczy w poleceniu, bo nie każdy będzie uważał, że warto zaliczyć odpowiedź, w której …


Czytaj więcej

Matura polski rozprawka lalka

Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie?. Poradnik dla każdego maturzysty.Matura 2012: Język polski raczej łatwy (ARKUSZE, ODPOWIEDZI) KOS 04.05.2012.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Był on synem zubożałego szlachcica.Matura 2015.. Lalka Bolesława Prusa to przede wszystkim powieść o klęsce romantyzmu i pozytywizmu.. Autor, kreśląc dzieje trzech pokoleń idealistów - Rzeckiego, Wokulskiego, Ochockiego i Klejna - ukazuje, jak w warunkach prężnie rozwijającego się ka…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt