Szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie uczą się i rozwijają swoje talenty. Niestety, w wielu szkołach pojawia się problem szkolnego nękania, zwanej też bullyingiem. Przemoc w szkole to problem, który może wpłynąć na całe życie ucznia, dlatego ważne jest, aby nauczyciele i rodzice wiedzieli, jak radzić sobie z tym problemem.

Co to jest szkolne nękanie?

Szkolne nękanie to sytuacja, gdy uczniowie są zastraszani, obrażani, a nawet bici przez innych uczniów. Przemoc ta może mieć różne formy, takie jak wyśmiewanie, ignorowanie, odrzucanie, oszukiwanie, groźby, szantaż czy przemoc fizyczna.

Jak rozpoznać szkolne nękanie?

Najważniejsze, aby nauczyciele i rodzice byli świadomi, że problem istnieje. Oto kilka sygnałów, które mogą wskazywać, że dziecko jest ofiarą szkolnego nękania:

 • Uczniowie tracą zainteresowanie nauką, nie chcą chodzić do szkoły, zaczynają unikać szkoły.
 • Zmieniają swoje zachowanie – są zamyśleni, skryci, wycofani lub agresywni.
 • Mają problemy z jedzeniem, snem, bólem głowy czy brzucha.
 • Tracą swoje rzeczy lub zwracają uwagę na małe urazy, które mogą wskazywać na przemoc fizyczną.

Jak radzić sobie z problemem szkolnego nękania?

Nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice mogą pomóc w rozwiązaniu problemu szkolnego nękania poprzez:

 1. Uczulenie na problem – szkoła powinna wdrożyć system edukacji i szkoleń dla nauczycieli, rodziców i uczniów, aby zwiększyć ich świadomość na temat szkolnego nękania.
 2. Reakcja – nauczyciele i dyrektorzy powinni reagować na sytuacje szkolnego nękania, podejmując odpowiednie kroki, aby powstrzymać przemoc.
 3. Wsparcie dla ofiar – uczniowie, którzy są ofiarą szkolnego nękania, powinni otrzymać wsparcie ze strony nauczycieli, dyrektorów i rodziców.
 4. Wsparcie dla sprawców – szkoła powinna pracować z uczniami sprawcami, aby pomóc im zrozumieć, dlaczego ich zachowanie jest złe i jak naprawić szkody wyrządzone ofiarom.
 5. System monitorowania – szkoły powinny posiadać system monitorowania przemocy w szkole, aby śledzić i analizować występowanie szkolnego nękania oraz podejmować odpowiednie kroki na podstawie zebranych danych.

  Jakie są skutki szkolnego nękania?

  Szkolne nękanie może mieć długotrwałe skutki dla uczniów, w tym:

   

Zmniejszenie poczucia własnej wartości i samooceny.

Trudności w nauce i osiąganiu celów edukacyjnych.

Problemy z zachowaniem i kontaktem z innymi ludźmi.

Wzrost ryzyka chorób psychicznych, takich jak depresja i lęki.

Zwiększenie ryzyka uzależnień i zachowań ryzykownych.

Podsumowanie

Szkolne nękanie to poważny problem, który wymaga zaangażowania wszystkich stron: nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów. Ważne jest, aby szkoła wdrożyła system edukacji i szkoleń na temat szkolnego nękania oraz aby nauczyciele reagowali na sytuacje przemocowe, a ofiary i sprawcy otrzymali odpowiednie wsparcie. W ten sposób można skutecznie zwalczać szkolne nękanie i zapewnić uczniom bezpieczne i pozytywne środowisko edukacyjne.