W dobie powszechnej elektronizacji, pisanie wypracowań na papierze kancelaryjnym może wydawać się przeżytkiem. Niemniej jednak, wciąż zdarza się, że niektóre szkoły i uczelnie wymagają pisania prac na papierze. Warto więc wiedzieć, jak prawidłowo napisać wypracowanie na papierze kancelaryjnym. W tym artykule przedstawiamy kilka porad, które pomogą w napisaniu profesjonalnego wypracowania na papierze.

Przygotowanie papieru – Przed rozpoczęciem pisania wypracowania, należy przygotować papier kancelaryjny. Papier powinien mieć standardowe wymiary – A4 (210 x 297 mm) i być gładki, biały lub kremowy. Nie używaj papieru zbyt cienkiego, który może się zniszczyć podczas pisania, ani zbyt grubego, który może sprawić trudności przy przesuwaniu papieru podczas pisania.

Formatowanie tekstu – Wypracowanie powinno być zgodne z zasadami formatowania tekstu. Wszystkie marginesy powinny wynosić 2,5 cm. Tekst powinien być wyrównany do lewej strony, a wcięcia akapitów powinny wynosić 1,25 cm. Tekst należy pisać czcionką o rozmiarze 12 punktów, najlepiej Times New Roman lub Arial.

Tytuł i nagłówki – Tytuł powinien być napisany w centrum strony, wyróżniony większą czcionką (14 punktów) i pogrubiony. Nagłówki kolejnych rozdziałów powinny być napisane po lewej stronie i również pogrubione.

Numerowanie stron – Strony powinny być numerowane w prawym górnym rogu, z wyjątkiem pierwszej strony, na której numeracja jest zazwyczaj pomijana. Numeracja powinna być napisana czcionką o mniejszym rozmiarze niż tekst (np. 10 punktów).

Poprawność językowa – Pisząc wypracowanie na papierze, należy zwracać szczególną uwagę na poprawność językową. Warto pamiętać o podstawowych zasadach interpunkcji, ortografii i składni zdania. Warto też zadbać o poprawną pisownię nazw własnych, zwłaszcza tych związanych z tematem wypracowania.

Podsumowanie – Na końcu wypracowania należy umieścić podsumowanie, w którym przedstawiamy najważniejsze wnioski i refleksje wynikające z naszej pracy. Podsumowanie powinno być krótkie i zwięzłe, ale jednocześnie treściwe.