Wypracowanie na temat zanieczyszczenia powietrza
Referat na temat zanieczyszczeń powietrza Powietrze - mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węglu, pary wodnej i innych.. Omawiam skutki jakie .Najczystsze powietrze na Ziemi - przynajmniej pośród miejsc, w których dałoby się normalnie mieszkać - znajduje się na Islandii.. Przygotuj plakat/ rysunek omawiający jak można chronić atmosferę/powietrzeZanieczyszczenia powietrza Podział zanieczyszczeń Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić na źródła naturalne, takie jak pożary lasów, wybuchy wulkanów czy wyładowania atmosferyczne oraz źródła antropogeniczne, czyli wytworzone przez człowieka, takie jak przemysł,Wprowadzanie szkodliwych substancji do powietrza, wód i gleb, oprócz negatywnego wpływu na kondycję przyrody, ekosystemów, klimat na Ziemi, stanowi bezpośrednie zagrożenia zdrowia ludzi.. To oddalona od kontynentu wyspa zamieszkana przez zaledwie 330 tysięcy osób, z których większość mieszka w stolicy - w Reykjaviku.. Skroplone powietrze służy do otrzymywania tlenu i azotu.. Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub sztuczne spowodowane działalnością człowieka, które następuje w wyniku nie zamierzonego, ale systematycznej działalności człowieka, polecającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest .Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska.Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje je jako wszelkie skażenie powietrza przez substancje, które są szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne z innych przyczyn, bez względu na ich postać fizyczną.Spalanie paliw kopalnych, działalność rolnicza, eksploatacja górnicza to tylko niektóre z .Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze..

Potrafię wymienić zanieczyszczenia powietrza.

W wyniku rozwoju cywilizacyjnego, powstaje szereg substancji szkodliwych dla ludzi, będących efektami ubocznymi produkcji dóbr.Największe źródła zanieczyszczenia powietrza w Europie stanowią: transport drogowy, rolnictwo, elektrownie, przemysł i gospodarstwa domowe.. Jeszcze kilka wieków temu w środowisku dominowały zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego.Źródłami z anieczyszczeń powietrza były wybuchy wulkanów, erozja skał, pożary lasów, pył kosmiczny.Plik wypracowanie na temat zanieczyszczenia powietrza u.zip na koncie użytkownika jaa9003 • Data dodania: 14 lis 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu człowieka i środowisku.. * Zadanie 2: Podaj dwie substancje zanieczyszczające powietrze.. Ich najgroźniejszymi skutkami są: kwaśne opady, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody.Zanieczyszczenia powietrza to ogólnie zarówno gazowe, jak i pyłowe substancje znajdujące się w atmosferze..

Wymieniam źródła zanieczyszczeń powietrza.

W celu ochrony zdrowia przed szkodliwym działaniem zj.Smog - zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł.. Dziura Ozonowa - Spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80.. Skroplone powietrze służy do otrzymywania tlenu i azotu.. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok.Monitoring powietrza w Polsce.. Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: .Pomogą mieszkańcom poznać szczegółowe dane, dotyczące prawdy na temat powietrza, a co za tym idzie wypracować długofalową strategię walki z zanieczyszczeniami.. Do najbardziej toksycznych, a więc najbardziej niebezpiecznych, substancji, zanieczyszczających powietrze, należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon oraz pyły.Referat na temat zanieczyszczeń powietrza Powietrze - mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węglu, pary wodnej i innych.. W związku z dużą ilością pytań postanowiliśmy podsumować informacje na ten temat jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie..

Skutki zanieczyszczenia powietrza .

To ponad 13 razy więcej niż ofiar wypadków na polskich drogach!Temat : Zanieczyszczenia powietrza.. * Zadanie 3: Podaj 3 działań, jakie Ty możesz podjąć, aby działać na rzecz ochrony atmosfery *Zadanie 4.. Przez swoje niewielkie wymiary, osadzają się w płucach, przez co przyczyniają się do produkcji substancji szkodliwych dla naszego układu krążenia.Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to: wybuchy wulkanów, erozja wietrzna skał, pył kosmiczny, niektóre procesy biologiczne, pożary lasów i stepów.. Prócz stałych składników powietrza, czasem występują inne substancje, które mogą być groźna dla organizmów .Zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów(tlenki siarki i azot, pył węglowy, duża wilgotność powietrza, silne nasłonecznienie i bezwietrzna pogoda - tak może się utworzyć smog, inaczej zwany mgłą przemysłową), których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł.Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości.. Poziom zanieczyszczenia powietrza zwykle mierzy się poprzez badanie stężenia pyłów PM2.5 i PM10.. Monitoring powietrza atmosferycznego w Polsce pozwala na ocenę jakości powietrza i bieżące sprawdzanie, czym tak naprawdę oddychamy..

*Zadanie 1: Podaj 2 główne źródła zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenia powietrza wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze.. W ciągu ostatnich dziesięcioleci emisje wielu zanieczyszczeń powietrza w Europie znacznie spadły, czego wynikiem była poprawa jakości powietrza w całym regionie.. Europejski wskaźnik jakości powietrza jest źródłem informacji na temat bieżącej jakości powietrza w każdej z ponad 2 000 stacji monitorowania w całej Europie.. Według szacunków Komisji Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku przedwcześnie umiera na choroby serca, płuc i mózgu ok. 43 000 mieszkańców Polski.. Efekt cieplarniany to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu , ozonu i freonów ) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury na Ziemi.Zanieczyszczenia powietrza dzielą się na gazowe i pyłowe.. Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: .Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego „Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku" Taką definicję podano w Ustawie z dnia 31.01.1980r „O ochronie i .Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.. Znaczna część ludności Europy żyje .Zanieczyszczenie powietrza - występowanie w atmosferze różnych substancji w takiej koncentracji i przez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla organizmów żywych albo do uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. przez korozję).. Już w 2021 roku ruszy również kolejny program pomocowy dotyczący dopłat do wymiany starych pieców tzw. „kopciuchów", ponieważ Gmina Trzebnica stale poszukuje .Zwłaszcza, że skutki widoczne są zwykle po pewnym czasie.. Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania.. Stężenia zanieczyszczeń powietrza są jednak wciąż za wysokie i nadal występuje problem z jakością powietrza.. Istnieje również wiele aplikacji mobilnych na smartfony, które prezentują szczegółowe dane na temat stanu powietrza.Polskie miasta niestety wciąż należą do najbardziej zanieczyszczonych w Europie.. Są to zarówno substancje naturalne (np. pyłki roślin, pyły wulkaniczne), jak też powstające w wyniku działalności człowieka (gazy… Czytaj dalej →2.. Prócz stałych składników powietrza, czasem występują inne substancje, które mogą być groźna dla organizmów .Zanieczyszczenie środowiska to jeden z wielu problemów dzisiejszego świata..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt