Wypracowanie bogurodzica i lament świętokrzyski
Pierwszy utwór jest modlitwa, pieśnią o podniosłym charakterze, hymnem do Maryi, drugi to lamenty i skarga zrozpaczonej matki.. Porównanie tych utworów pozwala dostrzec znaczące różnice w sposobie ukazania Matki Boga.. To, co widzi wywiera na niej tak duże wrażenie, iż pragnie wziąć na siebie część cierpienia syna.Porównaj dwie kreacje Maryi ze średniowiecznych liryków (Bogurodzica i Lament świętokrzyski) Obydwa liryki maryjne powstały w tej samej epoce - średniowieczu, ale dzieli je dystans około 200 lat (Bogurodzicę umiejscawia się na początku XIII wieku, zaś Lament… pochodzi prawdopodobnie z II poł. XV wieku).. Oba utwory są pieśniami religijnymi, oba podejmujące tematykę maryjną.. Powstały w epoce średniowiecza i ukazują nam przejmujące oblicza Matki Boskiej, jej cnotę, dobroć oraz żal i cierpienie jakie musiała znieść.. Bogurodzica Lament Świętokrzyski - charakter apostroficzny - modlitwa - podmiot wypowiadający: zbiorowość - Bogurodzica - Matka Boga - uwznioślona, podniesiona do rangi bóstwa - nadawca i adresat: w tej samej uświęconej przestrzeni i czasie (sakrum) - adresatem ostatecznym modlitwy.Całe wypracowanie →Lament Świętokrzyski pochodzi z XV wieku.. Charakter utworu, cechy gatunkowe: Utwór o charakterze lirycznym, jest to typ średniowiecznego planktu.. „Lament Świętokrzyski" (inaczej „Posłuchajcie bracia miła") zwraca uwagę na ludzkie cierpienie Maryi po stracie syna.„Lament Świętokrzyski" przedstawia Matkę Boga w zupełnie innym zwierciadle, jako zwykła kobietę - matkę, która rozpacza nad cierpieniem syna..

oraz ?Lament świętokrzyski?

Rozpoczyna się tekst apostrofą do ludzi, przepełnioną smutkiem i skargą na okrutny los, który każe matce patrzeć na śmierć jedynaka.. Jej bezradność daje wyraz w niemocy i bezsilności uwolnienie Jezusa od cierpienia.Bogurodzica oraz Lament świętokrzyski to najbardziej znane wiersze średniowieczne.. "Bogurodzica" i "Lament świętokrzyski" to pierwsze utwory napisane w jezyku polskim przez anonimowych autorow.. Podmiot liryczny - Matka Boska.. Ludzie modlą się za jej pośrednictwem do Boga.. Temat wiersza: Wyrażony jest żal po zmarłym Chrystusie, cierpienie Matki Boskiej po stracie syna.. Ludzie oddawali jej poklon, wierzac, iz jest matka Zbawiciela.. Te pierwsze związane są z ukształtowaniem pionowym.. Kolejne dwie strofy skierowane są bezpośrednio do cierpiącego Jezusa.Bogurodzica Lament Świętokrzyski - charakter apostroficzny - modlitwa - podmiot wypowiadający: zbiorowość - Bogurodzica - Matka Boga - uwznioślona, podniesiona do rangi bóstwa - nadawca i adresat: w tej samej uświęconej przestrzeni i czasie (sakrum) - adresatem ostatecznym modlitwy… Całe wypracowanie →Znajdź podobieństwa i różnice między Bogurodzicą a Lamentem świętokrzyskim.. Do podobieństw z pewnością należy zaliczyć czas powstania, uniwersalność i ponadczasowość tematyki dzieł.Motyw maryjny występujący w Bogurodzicy pojawia się również w pieśni Żale Matki Boskiej pod krzyżem, w V wieku, znanej też jako Lament Świętokrzyski..

Matka Boska ukazana jest jako istota boska, natomiast w ?Lamencie świętokrzyskim?

To, co widzi wywiera na niej tak duże wrażenie, iż pragnie wziąć na siebie część cierpienia syna.„Lament świętokrzyski" jest monologiem Maryi, Matki Jezusa, stojącej pod krzyżem, na którym wisi jej jedyny Syn.. Jest przede wszystkim świętą kobietą i Matką Boga.. Wykorzystaj właściwe konteksty.. Podstawową różnicą między utworami, warunkującą wszystkie inne jest układ podmiot-adresat, a co za tym idzie sytuacja liryczna.. Oba utwory są pieśniami religijnymi, oba podejmujące tematykę maryjną.. Weź pod uwagę czas powstania, typ liryki, nadawcę, adresatów, obraz Boga, sposób ukazania Maryi, styl, ideę przewodnią.Zadanie maturalne: Porównaj obrazy matki pojawiające się w wierszach: Bogurodzica, Lament świętokrzyski i Stabat Mater Józefa Wittlina.. Historycy literatury staropolskiej pozostają zgodni co do tego, że oba teksty prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny oraz wykazują się niespodziewaną jak na te czasy innowacyjnością, będąc jednymi z pierwszych tekstów powstałych w języku polskim.„Lament Świętokrzyski" przedstawia Matkę Boga w zupełnie innym zwierciadle, jako zwykłą kobietę - matkę, która rozpacza nad cierpieniem syna.. "Lament świętokrzyski" to wyznanie Matki zrozpaczonej po śmierci swego jedynego Syna.„Bogurodzica" i „Lament świętokrzyski" to utwory poetyckie reprezentujące polską pieśń religijną okresu średniowiecza..

Tematem utworu są tragiczne przeżycia...Całe wypracowanie →Uważam, ze w ?Bogurodzicy?

Bogurodzica jest podniosłym hymnem.. Swa wiare i umilowanie wyrazali w rozny .. "Bogurodzica" i "Lament świętokrzyski" należą do najstarszych utworów literatury polskiego Średniowiecza.. Teksty te pełne są różnic.. Bogurodzica jest utworem wcześniejszym, powstała ok. XIII wieku, Lament pochodzi z wieku XV.. Porównanie tych utworów pozwala dostrzec znaczące różnice w sposobie ukazania Matki Boga.. Cechą wspólną tekstów jest ich temat: oba dotyczą Matki Boskiej.. to dzieła historyczne w których głównym bohaterem jest Maryja.. Utwór składa się z 20-stu zwrotek, rozpoczyna się od słów: Posłuchajcie, bracia miłe.. Oba utwory sa bardzo emocjonalne, skupiaja sie wokol Matki Bożej, co jest dowodem rodzacego sie w sredniowieczu kultu maryjnego.. Jej postać na pierwszym miejscu jest postrzegana jako matka, która opłakuje syna.. Oczekuje współczucia od ludzi oraz zrozumienia jej trosk.. Zarówno w „Bogurodzicy" jak i „Posłuchajcie, bracia miła" pełno najróżniejszych archaizmów.. Bogurodzica jest utworem wcześniejszym, powstała ok. XIII wieku, Lament pochodzi z wieku XV.. Oczekuje współczucia od ludzi oraz zrozumienia jej trosk.. Podstawową różnicą między utworami, warunkującą wszystkie inne jest układ podmiot-adresat, a co za tym idzie sytuacja liryczna.Najbardziej znane utwory o tematyce maryjnej to „Bogurodzica" oraz „Lament Świętokrzyski"..

Poniższe wypracowanie stanowi porównanie dwóch zabytków języka polskiego „Bogurodzicy" i „Lamentu Świętokrzyskiego".

Ujemne cechy klimatu doliny pogarszają na tyle klimat miasta, ze dojść może do wytworzenia niekorzystnych warunków dla człowieka np. osłabiona turbulencja w dolinie jest przyczyną złej jakości powietrza, mglistości, występowania skrajnych temperatur.„Bogurodzica" i „Lament świętokrzyski" to pierwsze utwory napisane w jezyku polskim przez anonimowych autorow.. Obydwa poświęcone są osobie Najświętszej Marii Panny, co z pewnością świadczy o wielkim kulcie jaki istniał w Polsce.„Lament świętokrzyski" często jest tytułowany jako „Posłuchajcie, bracia miła" oraz „Żale Matki Boskiej pod krzyżem".. Oba utwory podkreślają ogromną role jaka… Czytaj dalej →Wpływy mezo i mikroklimatyczne - wyjaśnienie Wpływy mezo- i mikroklimatyczne.. Język polski - matura od 2013 r.Różne oblicza Maryi w Bogurodzicy i Lamencie świętokrzyskim Bogurodzica oraz Lament świętokrzyski to najbardziej znane wiersze średniowieczne.. Natomiast Lament Świętokrzyski to głos bolejącej matki.Najbardziej znane utwory o tematyce maryjnej to "Bogurodzica" oraz "Lament Świętokrzyski".. Bogurodzica jest utworem wcześniejszym, powstała ok. XIII wieku, Lament pochodzi z wieku XV?Bogurodzica?. „Bogurodzica" to najstarsza polska pieśń religijna, modlitewna, jest liryką bezpośrednią, w której podmiot zbiorowy, którym są wierni, prosi Syna Bożego, za pośrednictwem Maryi i Jana .Lament Świętokrzyski i Bogurodzica to utwory poświęcone Maryi Matce Boga.. Jest to modlitwa zbiorowości, grupy ludzi zwracających się do Boga prosząc go o przychylność nad ludzkimi losami.. "Lament Świętokrzyski" (inaczej "Posłuchajcie bracia miła") zwraca uwagę na ludzkie cierpienie Maryi po stracie syna.• Bogurodzica - opracowanie • Dusza z ciała wyleciała • Skarga umierającego • O zachowaniu sie przy stole • Satyra na leniwych chłopów • Legenda o św. Aleksym • Lament świętokrzyski • Lament świętokrzyski - analiza i interpretacja • Posłuchajcie, bracia miła (Lament świętokrzyski)Jest również asylabiczny.. Ludzie oddawali jej poklon, wierzac, iz jest… Czytaj dalej →Bogurodzica Lament Świętokrzyski - charakter apostroficzny - modlitwa - podmiot wypowiadający: zbiorowość - Bogurodzica - Matka Boga - uwznioślona, podniesiona do rangi bóstwa - nadawca i adresat: w tej samej uświęconej przestrzeni i czasie (sakrum) - adresatem ostatecznym modlitwy… Całe wypracowanie →„Bogurodzica" i „Lament Świętokrzyski"- porównanie.. adresat - ludzie, Jezus, Archanioł Gabryjel"Bogurodzicę" cechuje niezwykle podniosły nastrój hymnu.. Maryja pośredniczy między Bogiem a ludźmi.. pokazana jest jako zwykła matka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt