Rozprawka o buncie antygony
Antygona wierzyła w fatum ( przeznaczenie), wiedziała ze będzie musiała zginąć za to co zrobiła, wiedziałaz ze tą karą będzie śmierć a jednak nie bała się pogrzebać brata.. Nie zapominaj o ciekawym wstępie i zakończeniu.Bunt .Antygonie zależało tylko na obronie godności człowieka, chciała zapewnić swojemu bratu pochówek.. Racje bohaterki wydają się być usprawiedliwione: ceni normy „wyższe", ustanowione już dawno.Bunt Antygony polegał na pochowaniu brata uznanego za zdrajcę w oczach króla Kreona.. Uważam, że rację w sporze miała Antygona.Rozprawka - Antygona ( TEZA ) - rozwiązanie zadania.. Kreon, władca Teb, zabronił grzebania ciała Polinika, uważając go za zdrajcę narodu.Napisz zabawną anegdote o kimś z twojej rodziny 2020-11-18 18:05:46 Zadanie z chemii o kwasach i solach 2020-11-05 18:20:40 Podaj przykłady realizacji idei oświecenia w WKL (1. w zarzadzaniu państwem; 2. w oświecie; 3. w gospodarce) II.Antygona - tytułowa bohaterka, córka narodzona z kazirodczego związku króla Edypa z Jokastą, która była jego matką (czego Edyp nie był świadomy - o ujawnieniu zbrodni Edypa - ojcobójstwa i kazirodztwa mówi inna tragedia Sofoklesa Król Edyp).. Tak było również w tym przypadku, gdyż historię Antygony oparł na micie, opowiadającym dzieje rodu Labdakidów.. Kochała go i za nic w świecie nie pozwoliła, aby ktokolwiek traktował w tak okrutny sposób osobę, która była jej naprawdę bliska..

Dlatego uwazam, ze ta rozprawka to tylko formalne stwierdzenie faktow.

- Najważniejsze są więzi rodzinne, uczucia łączące bliskich.. Władze nie miały dla niej W TEJ SPRAWIE zadnego znaczenia.. Antygona uznaje taką postawę za maskowane tchórzostwo.Sofokles Antygona.. Czy Antygona dokonała właściwego wyboru , podejmując decyzję pogrzebania zwłok brat ?Jestem przekonana ,że tak.Antygona w moim odczuciu urasta do .Antygona jest tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa.. Przyznaję, grzebiąc zwłoki, kierowała się emocjami, ale nie mogła patrzeć, jak ciało jej brata zostają rzucone na porzarcie sępom.. Śmieć, na którą z pewnością nie zasłużyła.. Od tej właśnie kary zaczął się ciąg tragicznych zdarzeń -śmierci prawie całej rodziny Kreona.Rozwiąż problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury.. - możesz to wykorzystać do wstępu.. Jej odwaga i n miłość do brata były największymi .Nie zdecydowała się na bunt przeciw Bogu, wybrała mniejsze według niej zło, łamiąc prawo ludzkie, ustanowione przez Kreona, za co została skazana na śmierć.. Niestety, jej postawa, według Kreona, zasłużyła jedynie na śmierć.. 9 września 2020 18:59 Przygotowawcze.. Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu, czuje się zobowiązana do pochowania zwłok brata Polinejkesa, który w przeciwnym razie nie zazna spokoju..

W Antygonie motyw buntu jest wyraźnie zaznaczony.Bunt antygony rozprawka.

- Obowiązkiem krewnych jest pogrzebanie zmarłych ze swojej rodziny.. -Albert Camus (Dżuma) stwierdził któregoś dnia, że: Aby istnieć człowiek musi się buntować (.).. Król Kreon rozkazuje pogrzebać jednego z braci Antygony zgodnie z honorami, a drugiego rzucić sępom na pożarcie.. -Możesz dać przykład Adama i Ewy jako przykład buntu jako siły destrukcyjnej.. 11 stycznia 2021 18:11 Charakterystyki.. Odważna i bezkompromisowa, za najważniejsze uznaje prawa boskie.Antygona działa w obronie prawdy, która w oczach poety i odbiorcy, jest wyższą od prawdy Kreona, lecz jej postępek jest przewinieniem wobec władzy - jednostkowym buntem przeciw woli państwa.. witam mam napisać rozprawkę na temat bunt czy posłuszeństwo przyczyny przejawy i konsekwencje obu postaw i nie wiem kompletnie co .Rozprawka - Antygona.. Kreon postępuje zgodnie z prawem i obyczajami - zdrajca nie zasługuje na pogrzeb.Jej bunt wynikał z konfliktu tragicznego, który opierał się na zderzeniu racji ludzkich z racjami boskimi.. Poradnik dla każdegoAntygona kierowała się prawami Boskimi.. Mity stały się skarbcem motywów wykorzystywanych przez literaturę na różne sposoby.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie ?. Mity w pewien sposób ukształtowały naszą tożsamość kulturową, odwołania do nich, częste np. w twórczości Zbigniewa Herberta, są znakiem przynależności do tej kultury.Racje Antygony - Prawa boskie są ważniejsze niż prawa stanowione przez człowieka.. Wiedziała bowiem, że Polinejkes będzie sądzony przez bogów, którzy są sędziami najwyższymi i ostatecznie to oni mogą ukarać go za złe czyny.„Antygona" to antyczna tragedia grecka, autorstwa Sofoklesa.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Ismena przyznaje Antygonie rację, ale powstrzymuje się od czynów.. Sofokles często czerpał inspiracje z mitologii.. - Należy postępować zgodnie z własnym sumieniem.. Te właśnie przykazania nakazywały pochować każdego zmarłego z godnością.. Bunt Antygony jest konsekwencją jej niezłomnych zasad moralnych, które kazały jej pogrzebać zmarłego brata, uznanego przez władcę za zdrajcę.. Wiadomo, że ich bunt skończył się źle.. Antygona śmiertelnie poważnie traktująca prawo boskie, gotowa jest oddać życie w obronie ich nakazów.Zgłoś.. Spór ten później przerodzi się w prawdziwą walkę i zakończy się tragedią.. Antygona musiała stać na straży honoru swojej rodziny.Kolejną antyczną buntowniczką jest Antygona, która sprzeciwia się rozkazom władcy.. są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada .Jest więc Antygona bardzo zdeterminowana i butna.. Najważniejsza dla niej była Miłość do brata.. Otwarcie przyznaje się, że to ona pochowała Polinejkesa, że znany jej był zakaz króla.Chciał, aby ludzie szanowali go jako nowo obranego władcę, by nie posądzali go o pobłażliwe traktowanie członków swojej rodziny.. Tytułowa bohaterka buntuje się przeciw tej decyzji.. Wybiera modlitwę o przebaczenie i pozostaje wierna nakazowi władcy.. Ale mysle, ze jesli chcesz pisac ten temat, to idziesz dobrym tropem i zycze powodzenia :)Rozprawka argumentacyjna to nowy typ pracy pisemnej obowiązkowy na maturze pisemnej z języka polskiego poziom rozszerzony od roku 2015.. Mogły mi ktoś podać chociaż do czego mam się dokładnie odnieść !Rozprawka na temat buntu.. Występek został szybko odkryty, a sama sprawczyni została postawiona przed osądem wuja i skazana na śmierć.. Jest jednym z siedmiu zachowanych w całości utworów tego twórcy.. O odwadze bohaterki przekonujemy się w epejsodionie II, kiedy Strażnik przyprowadza ją do Kreona, złapawszy wcześniej na gorącym uczynku.. Na sądzie przed Kreonem zachowała dumę i godność, nie wypierała się swojego czynu i nie prosiła o wybaczenie.Antygona Sofoklesa).. poczuciem własnej dumy i nie chciał pozwolić,aby jego poddani łamali prawo ustanowione przez niego.Świadczy to o jego słabości.. (L) Księga Rodzaju, Biblia (Upadek pierwszych ludzi)Rozprawka bunt; Rozprawka bunt.. Poznajemy ją, gdy po śmierci swoich dwóch braci, Eteoklesa i Polinika, rozmawia z siostrą Ismeną na temat pochówku drugiego ze zmarłych.. Mogły mi ktoś podać chociaż do czego mam się dokładnie odnieść !Rozprawka na temat buntu.. Rozwiąż problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury.. Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., ?Kto miał rację Antygona, czy Kreon?. z drugiej zaś strony Kreon nie mógł wydać innego rozkazu, niż pozostawienie ciała .Na samym początku „Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt