Demokracja ateńska wypracowanie
Plssss na dzisiaj do 23!. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami.Po wojnach perskich wzrosło znaczenie ateńskiej floty, w której służyli najubożsi obywatele.. Powszechnie wiadomo, że demokracja, ustrój który opanował do dziś większość państw cywilizacji łacińskiej, swym rodowodem sięga do starożytnej Grecji, dokładniej - do Aten.. Po pierwsze prawa wyborcze mają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat, bez względu na płeć.. Ustrój Rzymu.. Po za tym początkowo Rzym był miastem-państwem, podobnie jak Ateny.Demokracja te oznaczała że wszyscy obywatele płci męskiej( poza cudzoziemcami i niewolnikami) mieli prawo głosu w sprawie sposobu zarządzania miastami.. W polis ateńskim panowało prawo zwyczajowe spisane przez Drakona w siódmym wieku p.n.e., kiedy więc nastawał okres nieurodzaju obywatel pożyczał się zboża od bogatszego sąsiada zastawiając .Prawo ateńskie wykluczało wzięcie do niewoli obywatela, który nie spłacił w terminie długu.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV .Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.. Przy budowie statków zatrudnienie znaleźli przedstawiciele najniższych warstw społecznych.. 2021-01-21 15:08:16; .. Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce..

Bezpośrednia demokracja ateńska a współczesna demokracja pośrednia .

Główne instytucje demokracji ateńskiej Zgromadzenie ludowe - mogli brać w nim udział wszyscy obywatele polis , czyli wolni mężczyźni, którzy mieli rodziców Ateńczyków.Napisz krótkie wypracowanie na temat roli Jana Matejki, Henryka Sienkiewicza i Ignacego Łukasiewicza w walce z germanizacją.. Przy budowie statków zatrudnienie znaleźli przedstawiciele najniższych warstw społecznych.. Dopiero po upływie kilku dziesięcioleci od reform politycznych Solona i Klejstenesa Ateny przybrały pełny wymiar "dorosłej" demokracji.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e.. Najważniejszym organem stało… Całe wypracowanie → Starożytne Ateny - Kształtowanie się ustrojuDemokracja w swej historii przeszła ogromną ewolucję, zarówno zmieniał się zasięg jak i jej charakter ( na przykład, ateńska demokracja oznaczała zupełnie coś innego aniżeli szlachecka demokracja w Polsce)..

Demokracja ateńska rozwinęła się w V w. p.n.e. za czasów Peryklesa.

W V w. p.n.e. za czasów Peryklesa demokracja ateńska (miała charakter bezpośredni) przyjęła dojrzałą formę.. Ustrój republikański był najbardziej zbliżony do ustroju demokratycznego.. Wyjątkiem są osoby chore psychicznie, obcokrajowcy, groźni przestępcy oraz ci, którzy zostali pozbawieni tych praw na podstawie wyroków sądowych.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e. Najwyższą formą władzy było Zgromadzenie Ludowe, tworzyły je wybrane osoby, które skończyły 20 lat i posiadali pełnię prawa.Demokracja nie jest z pewnością ustrojem idealnym, o czym świadczą jej niewątpliwe wady.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami.. Reforma Peryklesa - poł.Poniższej przedstawiono instytucje demokracji ateńskiej, które możesz odnieść do współczesnych czasów.. Wojny perskie i przemiany gospodarcze z pierwszej połowy V w. p.n.e. powodowały poważne zmiany społeczne w Grecji, a zwłaszcza w szybko rozwijających się Atenach.Bezpośrednia demokracja ateńska a współczesna demokracja pośrednia.. "Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas" Perykles Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce..

Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.

Początkowo była to monarchia, później republika, a dalej cesarstwo.. Jednak nie jest on możliwy do wprowadzenia w .Termin „demokracja" wywodzi się ze starożytnej myśli politycznej i filozoficznej i pojawił się po raz pierwszy w Atenach.Pierwsza demokracja powstała właśnie w Atenach pod przywództwem Klejstenesa w latach 508-507 roku p.n.e. Stąd też Klejstenesa nazywa się niekiedy „ojcem demokracji ateńskiej".. Demokracja ateńska miała formę demokracji bezpośredniej, o dwóch cechach .Demokracja ateńska i współczesna !. Można mówić również o tzw. demokracji związkowej, czy też wewnątrzpartyjnej itp.do zawartego w temacie zagadnienia: demokracje antyczne versus współczesne.. na czym polega demokracja ateńska 2008-11-16 13:41:20; Historia Demokracja ateńska a czasy współczesne .demokracja ateńska • historia • pliki użytkownika joleczka61 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • demokracja ateńska(1).doc, demokracja ateńska.doc2.. To znaczy większość ludzi uważa, że była doskonała, ponieważ pierwsza, wspaniała i trwała, bo tworzona przez ludzi światłych, rozumnych i sprawiedliwych.liczne grupy ateńskiego społeczeństwa były pozbawione wpływu na rządy, np. cudzoziemcy, niewolnicy i kobiety; ustrój ten można nazwać z tego powodu demokracja ograniczoną demokracja ateńska miała charakter bezpośredni; każdy obywatel mógł wyrażać swoją wolę osobiście, brać udział w obradach i uczestniczyć w podejmowaniu .W ateńskim polis w pewnym okresie czasu, tuż przed reformami Klejstenesa (509/508 r. p.n.e.) utworzyły się rządy oligarchiczne, to znaczy takie, w których największą rolę odgrywała arystokracja..

Demokracja ateńska w okresie największej świetności Przemiany społeczne po wojnach perskich.

Demokracja ateńska Z pewnością w starożytności były różne demokracje3, ale gdy mówimy o demokra-cji antycznej, mamy na myśli głównie demokrację ateńską4.. Od końca szóstego wieku p.n.e. Ateny stały się polis o ustroju demokratycznym.. Prawa ustalała Rada złożona z 500 obywateli wyłonionych w drodze losowania no okres jednego roku.Demokracja Polska zaś polega na czymś zupełnie innym.. Podobne pytania.. jakie są różnice a jakie podobieństwa demokracji ateńskiej i współczesnej !. Ustrojem najbliższym doskonałości była bowiem jedynie platońska timokracja - ustrój oparty na naturalnych więziach i tradycjach rodowych oraz indywidualnych przymiotach członków społeczności.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.Demokracja ateńska polegała na tym, że udział we władzach mieli wszyscy wolni obywatele polis (miasta-państwa).. Historia, Historia powszechna, Starożytność.. Na początku w Atenach panowali królowie, potem arystokracja.Władzę nad wojskiem na rok sprawowali archonci.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.W ateńskim polis w pewnym okresie czasu, tuż przed reformami Klejstenesa (509/508 r. p.n.e.) utworzyły się rządy oligarchiczne, to znaczy takie, w których największą rolę odgrywała arystokracja.. W V wieku populacja Aten liczyła około 50 tys. ludzi.Demokracja ateńska, matura, wypracowania, opracowania, ściągi, gotowce.. Najważniejszym organem stało… Całe wypracowanie → Wojny grecko-perskie i ich następstwaDemokracja Ateńska cieszy się ogólną sławą.. 0 ocen | na tak 0%.. Demokracja ateńska rozwinęła się w V w. p.n.e. za czasów Peryklesa.. Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. 0 0 Odpowiedz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt