Rozprawka maturalna z antygony
W Antygonie Sofoklesa, jak w każdej tragedii antycznej Grecji ścierają się dwie racje: - Antygony, która kierowała się racjami uczuć, grzebiąc brata, - Kreona, który zakazał grzebania Polinejkesa kierując się racjami dobra państwa i rozumu.Chce żyć w zgodzie z samą sobą i z prawami boskimi.. Łatwo znajdziesz w naszej bazie wypracowań to, czego szukasz w wielu ujęciach.. Temat : Człowiek wobec zła przyjmuje różne postawy od strachu przez złość do wewnętrznej przemiany-donieś się do tezy wykorzystując treść króla edypa,Przypowieści Biblijnej oraz dowolnego tekstu kultury To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą .Podkreśl wszystkie wyrazy z nie .Następnie uzupełnij regułę dramatyczną i zilustrój ja przykładami z tekstu 2020-10-04 13:56:48 Przedstaw stosunki Polski z Habsburgami, Turkami i Moskwą w ujęciu wojny i Inflanty.. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.. Kiedy minęły dwa lata Eteokles nie chciał oddać władzy bratu.Rozprawka argumentacyjna to nowy typ pracy pisemnej obowiązkowy na maturze pisemnej z języka polskiego poziom rozszerzony od roku 2015.. Sądzę, że Antygona miała rację w sporze, jaki toczyła z Kreonem.. Jednak kompozycja pracy, która rozpoczyna się od postawienia tezy, mimo iż poprawna z formalnego punktu widzenia - wydaje się bardzo „toporna ..

... Sofokles Antygona rozprawka.Rozprawka maturalna z polskiego.

2020-09-26 21:49:10Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.. - Należy postępować zgodnie z własnym sumieniem.. Chyba każdy z nas postąpiłby tak samo w tej sytuacji w jakiej znalazła się Antygona.. Wiem, że nie wszyscy są tego samego zdania co ja, więc chcę tu i teraz udowodnić moją rację!. Na stronie używamy cookies.. Postępowanie sprzeczne z zasadami etyki - Przykład 1.. Miłość i dobro zawsze zwycięża.Prosze pilne !. I czy człowiek może wydawać zakazy niezgodne z tym pierwszym.. Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., ?Kto miał rację Antygona, czy Kreon?. Język polski.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie ?. Synowie Edypa Polinejkes i Eteokles nie mogli się porozumieć w kwesti przejęcia władzy w Tebach, w końcu uzgadniają że każdy z nich będzie rządził naprzemiennie co 2 lata.. Stawiaj sądy oryginalne, ale logicznie uzasadniaj swoje wywody.. Antygona i Ismena, siostry i zarazem córki Edypa rozmawiają ze sobą.. .Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy: "Antygona" Sofoklesa na maturze z polskiego Odpowiedzi, pytania, arkusze 20.11.2018W tragedii pt. " Antygona" autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę na .Wszystkie fakty z życia Antygony będą ważne, o ile przywołasz je w odpowiednim momencie, jako uzasadnienie swojego sądu..

Maturzyści byli przerażeni, nikt nie spodziewał, że na...Rozprawka z antygony liceum.

Zajmujemy stanowisko, po czym szukamy w załączonych fragmentach i znanych nam tekstach kultury argumentów na jego poparcie.. Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Rządzi tutaj Kreon.. Jako pierwszy na tronie zasiadł Eteokles.. O rozprawce maturalnej Na maturze z języka polskiego od roku 2015 na poziomie podstawowym zdający będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowań.. Epeisodiony 1-2 Epeisodiony 3-5Int./Char.Plan/Mini PROLOG Jest tu krótki wstęp i wyjaśnienie miejsca i akcji dzieła.. poleca 87 % .. Jest to z pewnością ważny argument potwierdzający słuszność czynu Antygony.. Antygona żali się na los Labdakidów, rodu, z którego pochodzą.Z moich kilkuletnich doświadczeń wynika jasno, że wielu maturzystów nadal nie rozumie na czym polega pisanie argumentu.. hahha pare zdań i ty dostałeś 5 za tę "rozprawkę" człowieku ogarnij siiee!Matura próbna z polskiego podstawowego 2015/2016 z Operonem za nami.. 28 września 2020 09:46 Ściągi.. Warto zwrócić uwagę, że odpowiedź Sofoklesa jest głosem osoby pobożnej.Chronił Teby przed anarhiom.. Poradnik dla każdego ..

Prosze o rozprawke z antygony wstęp 4-5 zdan rozwinięcie 10-12 zdań zakończenie 4-5 zdań Prosze pilne potrzebuje na poniedziałek .

2021 Poradnik maturalny.Rozprawka - Antygona.. są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada .Antygona - udostępniamy bogate zasoby informacji dotyczące tego zagadnienia.. Matura 2015.W każdym z tych aspektów wolność jest cenną wartością, do której człowiek dąży, ponieważ pragnienie wolności leży w jego naturze, a zniewolenie ogranicza jego człowieczeństwo.. Postępowanie sprzeczne z zasadami etyki Przykład 1.. Na maturze pojawiła się.. Antygona!. - Najważniejsze są więzi rodzinne, uczucia łączące bliskich.. Z całą pewnością Antygona nie walczyła tylko o swoje racje, ale również o honor rodziny, którą od lat prześladował okrutny los.. Trzeba było przyjść wam zaraz z wieczora, a na dziecińską łaskę nie czekać… jeno do trumny to ochotnie wbiją gwoździe ostatnie, by się upewnić, że nie wrócicie już po nic… I z wielką dobrością zrobił jej miejsce wedle siebie.Rozprawka maturalna z języka polskiego Rozprawka.. Daje naj ;p Czy antygona postąpiła słusznie pochowując brata ?. Z pewnością nikt!. Własne zdanie i lista argumentów zamienia się w pracę naukową o swoistym stylu i języku krytycznoliterackim: podczas pisania rozprawki pracujesz z tekstem, analizujesz każde słowo i treści ukryte w zdaniach.Antygona - streszczenie..

Antygona stanęła przed bardzo trudnym wyborem natury moralnej, a dokładnie przed wyborem „złego" lub „gorszego".Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka.

Dowiadujemy się, iż oglądamy dwór królewski w Tebach.. Ja tak napisałem i dostałem 5 "napewno.. Źródła Strona 2 z 4.. Matura od 2015 roku.. Nie chce narażać się na ich gniew.. W tym roku nie ma egzaminów ustnych.- Siadajcie z nami.. Jest to o tyle trudne, że w życiu cod.Racje Antygony - Prawa boskie są ważniejsze niż prawa stanowione przez człowieka.. Przykład 2.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).Oprac.. Interpretacja podanego fragmentu: - Fragment to monolog Więźnia (który określa siebie wieszczem → Konrad) z pierwszej sceny "Dziadów" (tzw.Rozprawka maturalna z założenia ma być tekstem argumentacyjnym.. Spis treści.. Rozprawka z Antygony !. Nie lęka się śmierci, która jedynie przyspieszy jej spotkanie z bratem i bliskimi w wiecznej krainie zmarłych.. Rozprawka.. Uważam, że był sprawiedliwy, gdyż bohaterów ojczyzny chował z honorami,a zdrajców pozostawiał na pożarcie dzikim zwierzętom.. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2009-10-09 15:25:22Czy Antygona dokonała właściwego wyboru , podejmując decyzję pogrzebania zwłok brat ?Jestem przekonana ,że tak.Antygona w moim odczuciu urasta do symbolu wielu uniwersalnych wartości,takich jak odwaga i przeciwstawienie się despotyzwowi oraz przemocy,wytrwałości i wierności swoim poglądom niezależności,miłości do brata,poczucie więc z tradycją i religią.Jej czyn zasługuje .I.. Maturzyści tego dnia będą pisać test na poziomie na poziomie podstawowym i rozszerzonym.. Matura pisemna z języka polskiego.Konflikt tragiczny w Antygonie opiera się na problemie: które prawo jest ważniejsze, naturalne (boskie) czy umowne (ludzkie)?. Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt