Wypracowania o antygonie
Napisz zabawną anegdote o kimś z twojej rodziny 2020-11-18 18:05:46; Zadanie z chemii o kwasach i solach 2020-11-05 18:20:40. Podaj przykłady realizacji idei oświecenia w WKL (1. w zarzadzaniu państwem; 2. w oświecie; 3. w gospodarce) II.. Lajos, król TebWypracowanie o Antygonie - tragicznej bohaterce starożytnego greckiego dramatopisarza - Sofoklesa.. Sztuka Powstała w 443 r.p.n.e w Atenach, tam też była po raz pierwszy wystawiona.. Skazał ją na karę głodowej śmierci w wykutym w skałach grobowcu.. Historia rodu Labdakidów należy do mitów tebańskich i stanowiła inspirację dla Sofoklesa do napisania Antygony.. Akcja tragedii ma miejsce w Tebach, którymi przed laty rządził Król Edyp.. Bezskutecznie.. Rozpoczął tym samym wojnę domową.Sofokles - Antygona - mit o Labdakidach i jego wykorzystanie w Antygonie - najlepsze i najdokładniejsze opracowanie lektury.. Dlatego też zabronił pochówku Polinejkesowi.. Uważam, że pragnęła jedynie chwały, w czym miało jej pomóc pochowanie, wbrew zakazowi zwłok Polinika.. Antygona natomiast, broniąc praw boskich, uważa, że nikomu nie wolno łamać praw nakazujących grzebać zmarłego.„Antygona" Sofoklesa datowana jest na rok 442 p. n. e.. Jest jednym z siedmiu zachowanych w całości utworów tego twórcy.. Sztuka Powstała w 443 r.p.n.e w Atenach, tam też była po raz pierwszy wystawiona..

Jak sie piszę dobre wypracowanie maturalne o antygonie.

Źródłem treści dramatu jest mit o Labdakidach, związany z historią Teb miasta położonego w Grecji, niedaleko Aten.Wypracowanie o Antygonie - tragicznej bohaterce starożytnego greckiego dramatopisarza - Sofoklesa.. Bardzo kocha Antygonę, boi się o jej życie i występuje w jej obronie.. Akcja dzieliła się na epejsodiony (sceny), które z kolei przedzielone były stasimonami, czyli pieśniami chóru.. Antygona, osoba mądra i inteligentna, uważała, że prawo boskie stoi ponad prawem ziemskim, że było ono pierwsze i stworzone zostało w oparciu o miłość do bliźniego.. Jej powstanie datuje się na V w.p.n.e., wystawiono ją w Atenach po raz pierwszy około 441 r.p.n.e.. Rozwinięcie motywu bohatera tragicznego na przykładzie Antygony.Pomocy!. W swoim postępowaniu ma na celu dobro społeczne, interesy kraju i utrzymanie silnej władzy.. Tak było również w tym przypadku, gdyż historię Antygony oparł na micie, opowiadającym dzieje rodu Labdakidów.Losy Antygony są częścią tak zwanych mitów tebańskich opowiadających historie miasta i władającej nim dynastii Labdakidów.. Zasada decorum, czyli pisania tragedii stylem podniosłym.Antygona uważa, że nikt nie może łamać odwiecznych praw, ustanowionych przez bogów, człowiek nie może także ingerować w sprawy zaświatów.. Sofokles często czerpał inspiracje z mitologii.. z drugiej zaś strony Kreon nie mógł wydać innego rozkazu, niż pozostawienie ciała Polinejka - zdrajcy ojczyzny- na pastwę psom i sępom.Kreon i Antygona toczą dysputę, w trakcie której każde uzasadnia swe postępowanie..

Władzę objął po śmierci Polinejkesa i Eteoklesa, braci Antygony.Wypracowanie maturalne o antygonie +1 głos.

Sztuka Powstała w 443 r.p.n.e w Atenach, tam też była po raz pierwszy wystawiona.. Kreon natomiast twierdzi, że dobro państwa wymaga, by zdrajca został ukarany, a złamanie jego rozkazu jest także objawem skłonności do zdrady.Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli.. Co możesz powiedzieć o konflikcie tragicznym w „Antygonie" Sofoklesa?. Akcja tragedii ma miejsce w Tebach, którymi przed laty rządził Król Edyp.. Kreon - władca, uważa, że dobro państwa wymaga, aby zdrajca ojczyzny został ukarany.. Nie był to jednak zwykły zakaz - dotyczył pochówku brata Antygony - Polinika.. Historię tego nieszczęsnego człowieka znamy z tragedii „Król Edyp", innego dzieła Sofoklesa.W tragedii pt. " Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami .Osią konfliktu dramatycznego w Antygonie jest zakaz Kreona i sprzeciw wobec tego zakazu Antygony.. Akcja tragedii ma miejsce w Tebach, którymi przed laty rządził Król Edyp.. wypracowanie; antygona; zadanie dodane 5 listopada 2010 w Język polski przez użytkownika kamilusia19922 (10) [Szkoła średnia] edycja 6 listopada 2010 przez użytkownika -KaI-2..

W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum ...„Antygona" Sofoklesa rozpoczyna się od rozmowy sióstr, Antygony i Ismeny, o decyzji Kreona.

Antygona była córką koronowanego władcy miasta - państwa o imieniu Edyp.. Hajmon próbował wpłynąć na decyzję ojca.. Jest wyznawcą prawa ziemskiego, ustanowionego przez ludzi.. Ma ona miejsce w Tebach, gdzie panuje Kreon.. Te właśnie przykazania nakazywały pochować każdego zmarłego z godnością.. Jest to więc konflikt między dwiema racjami - ludzką (ustanowioną prawem) i boską (dusza z niepochowanego ciała nigdy nie zazna spokoju).. Dzieło to zalicza się do cyklu trzech tragedii greckich opartych na micie o rodzie Labdakidów.. Kreon zaślepiony swą władzą uważałDokonanie zakaznego obrzędu pogrzebowego przez Antygonę.. Sztuka Powstała w 443 r.p.n.e w Atenach, tam też była po raz pierwszy wystawiona.. !odpisz :P 1 - pala 2 - cienizna 3 - ujdzie w tłoku 4 - całkiem, całkiem 5 - brawo 6 - czapki z głowCo możesz powiedzieć o konflikcie tragicznym w Antygonie Sofoklesa?. Nie był to jednak zwykły zakaz - dotyczył pochówku brata Antygony - Polinika.Wypracowanie o Antygonie - tragicznej bohaterce starożytnego greckiego dramatopisarza - Sofoklesa.. Akcja tragedii ma miejsce w Tebach, którymi przed laty rządził Król Edyp.. Rozwinięcie motywu bohatera tragicznego na przykładzie Antygony.Wypracowanie o Antygonie - tragicznej bohaterce starożytnego greckiego dramatopisarza - Sofoklesa.. Stwierdził on bowiem, że jeden z ich braci, Polinejkes, nie zostanie pochowany za to, że uznany został przez władcę za zdrajcę ojczyzny, gdyż wystąpił przeciwko własnemu bratu, Eteoklesowi, który zasiadał na tronie.. Skazanie Antygony na śmierć.. Jego akcja toczy się już po śmierci Edypa, kiedy doszło do walk o tron pomiędzy Eteoklesem a Polinejkesem.Akcja utworu rozgrywa się w ciągu 24 godzin i jest ściśle związana z bra.Antygona - pozostali bohaterowie Hajmon - syn Kreona, narzeczony Antygony.. W której dziedzinie realizacja idei oświeceniowych była najbardziej udana.Wypracowanie o Antygonie - tragicznej bohaterce starożytnego greckiego dramatopisarza - Sofoklesa.. W starożytnej tragedii jest to element, który stanowi istotę akcji dramatu.. Rozwinięcie motywu bohatera tragicznego na przykładzie Antygony.W tragedii Sofolkesa „ Antygona „, poznajemy bohaterów Kreona i Antygonę, którzy są powiązani ze sobą tzw. konfliktem tragicznym.. Rozwinięcie motywu bohatera tragicznego na przykładzie Antygony.Świat wartości w ,,Antygonie": wiara, rozum, prawo.. Hajmon kocha także ojca.. Swoim postępowaniem gwałci prawo religijne.W prologu, czyli części otwierającej tragedię grecką dowiadujemy się o akcji utworu.. Akcja tragedii ma miejsce w Tebach, którymi przed laty rządził Król Edyp.. Kreon, jest królem Teb.. Rozmowa… Całe wypracowanie → Antygona - Spróbuj przemówić w obronie Antygony w oparciu o dramat SofoklesaAntygona zaś świadomie dążyła do wyznaczonego celu.. Sztuka Powstała w 443 r.p.n.e w Atenach, tam też była po raz pierwszy wystawiona.. praw boskich, które władca Teb miał za nic.. "Antygona" należy do początkowych utworów Sofoklesa.. Pierwsze słowa, jakie padają z jego ust, świadczą o jego uległości w stosunku do Kreona.„Antygona" to antyczna tragedia grecka, autorstwa Sofoklesa.. Uparcie trwała przy bezmyślnych przekonaniach i nikogo nie chciała słuchać.. Rozwinięcie motywu bohatera tragicznego na przykładzie Antygony.. Dla Kreona podstawowymi wartościami są: rozum, ład społeczny i państwo.. Osią konfliktu dramatycznego w Antygonie jest zakaz Kreona i sprzeciw wobec tego zakazu Antygony.. Utwór rozpoczyna się od dialogu dwóch bohaterów, nazywanego prologiem, informującego o treści utworu.. Jego cechy charakteru poznajemy głównie po rozmowie z ojcem..Komentarze

Brak komentarzy.